Lokalt | 10 års hyresrabatt i nyproduktion

By on 3 juli, 2016

ÖrebroBostäder AB har tagit fram en helt ny hyressättningsmodell och styrelsen har nu beslutat att sjösätta den. Modellen innebär att vissa nyproducerade bostäder prissätts precis som vanligt med hänsyn till produktionskostnader med mera, men en tioårig rabattsats införs för lägenheten.

Den helt nya hyressättningsmodellen är möjlig med det historiskt låga ränteläge som vi har och det lämnar utrymme för en helt ny, kreativ och långsiktig lösning för hyressättning av nyproducerade bostäder. Modellen bygger på att räntan låses under tio år och en rabattrappa skapas som gäller under samma tioårsperiod. Den låsta räntan ligger långt under den kalkylränta som man normalt baserar byggkalkylerna på. Hyresrabatten minskar efterhand och år elva är man tillbaka på samma nivå som man skulle haft med traditionell hyressättning.

Det betyder att fler intresserade hyresgäster får större möjlighet att hyra en nybyggd bostad och att ÖBO som fastighetsbolag fortfarande agerar affärsmässigt och samtidigt tar ett samhällsansvar. Modellen säkerställer att man inte riskerar att fastighetsvärden måste skrivas ner, och samtidigt minimeras kostsamma omflyttningar på grund av de boendes ekonomiska situation. ÖBO tar ett allmännyttigt ansvar som en aktör som är med och bygger ett mer inkluderande samhälle.

Sverige behöver många nya bostäder under de kommande åren, och byggtakten ökar. Fler och fler aktörer är med och bidrar till allt fler bostäder. Från både regering och kommuner finns en målsättning att bostadsbristen ska byggas bort, men många av de som idag enträget söker bostad är ofta också de som inte har råd med nyproduktionshyror.

ÖrebroBostäder AB, ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag, har sett att detta är ett reellt bekymmer. En enskild satsning på en ökad takt av nyproduktion kanske inte ensamt kan klara av att få bort bostadsbristen, eftersom efterfrågan och utbudet, priset inte fullt ut matchar varandra.

I det uppdrag som allmännyttan har enligt Allbo-lagen finns krav på att driva verksamheten på ett affärsmässigt sätt och samtidigt ta ett samhällsansvar. Här ser ÖrebroBostäder AB en stor möjlighet med den nya hyressättningsmodellen.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login