Lokalt | Industriell restvärme kan bli en bra affär

Av på 22 december, 2015

Region Örebro läns energikontor vill komma i kontakt med företag för att utveckla nyttjandet av industriell restvärme. Man har nämligen fått EU-stöd för detta. Till att börja med handlar det om att identifiera möjliga samarbeten i de fem länen i Östra Mellansverige – där Örebroregionen ingår. 

Förstudien ska pågå i nio månader och startar efter årsskiftet.

– Det här är en del i ett större åtagande att främja energieffektivitet och öka användandet av förnybar energi i företagen. I det projektet som nu fått EU-stöd ska vi identifiera de restvärmesamarbeten som har bäst förutsättningar att bli förverkligade och ta fram en plan för att öka nyttjande av restvärme mellan företag, säger Peter Åslund, områdeschef för energi- och klimat vid Region Örebro län.

I nästa steg är målsättningen att ett antal skarpa lokala projekt att komma till som ger effekt genom minskade klimatutsläpp och stärkt konkurrenskraft för de inblandade företagen.

Intresserade företag sökes
En framgångsfaktor är att hitta relevanta företag och andra aktörer som vill samverka för att nyttja överskottsenergi och effektivisera sitt energianvändande. Det kan handla om värmeöverskott från industriprocesser, serverhallar, kylvatten eller andra flöden som kan nyttjas i fjärrvärme/fjärrkyla system eller för andra ändamål.

– Därför är det viktigt för oss att komma i kontakt med företag som är intresserade av detta. Vi har så klart nätverk som vi jobbar i men vi är också väldigt intresserade av att komma i kontakt med fler företag, avslutar Peter Åslund.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in