Lokalt | 9 miljoner kronor till forskning om depression

By on 10 december, 2015

Vetenskapsrådet har beviljat drygt 9 miljoner kronor till en forskningsstudie om svår depression. Studien ingår i Vetenskapsrådets rambidrag inom klinisk behandlingsforskning.

En av de medverkande forskarna är Axel Nordenskjöld, överläkare vid Psykiatrin på Universitetssjukhuset Örebro.

– Jag blev väldigt glad när vi fick beskedet från Vetenskapsrådet. Samtidigt känner jag att det blir en spännande utmaning att genomföra studien, säger Axel Nordenskjöld.

En grupp med forskare från Lunds universitet, Region Skåne, Örebro universitet och Region Örebro län har i en gemensam ansökan beviljats medel för en studie om depression som ska pågå under två år. I studien jämförs två behandlingar, elbehandling (elektrokonvulsiv terapi) och narkosmedlet Ketamin. Ketamin har visat sig ha smärtstillande och antidepressiv effekt i låg dos.

– Balansen mellan nytta och risker med de olika behandlingarna kommer att undersökas. Förhoppningen är att Ketamin skall kunna vara ytterligare ett snabbt och effektivt behandlingsalternativ för vissa patienter med depression där tablettbehandling inte fungerat.

Det är ovanligt att kliniska läkemedelsstudier genomförs utan koppling till något läkemedelsföretag. De jämför ofta sina produkter med overksamma sockerpiller, men i denna studie vill forskarna jämföra Ketamin med elbehandling eftersom det är den mest effektiva behandlingen vid svår depression. På så sätt kan forskarna ta reda på vilken som är den bästa behandlingen för olika patientgrupper med svår depression.

– Patienter som vårdas på sjukhus för depression i Region Örebro län kommer att kunna delta i studien. De kommer att undersökas noga bland annat avseende depressionssymptom, uppmärksamhet och minne för att man skall kunna se effekterna av behandlingarna.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login