Lokalt | Akademiska Hus har i dagsläget solcellsanläggning i Örebro

Av på 30 mars, 2015

Solen kommer att generera över 1 000 000 kWh per år och ge hållbar energi till svenska lärosäten under lång tid framöver. Och mer ska det bli när Akademiska Hus nu jobbar vidare för att under de kommande åren tredubbla det egna innehavet av förnyelsebar solenergi. 

Som ett av Sveriges ledande fastighetsbolag när det gäller energieffektiviseringar och klimatoptimering i fastigheter, har Akademiska Hus som ett av sina viktigaste hållbarhetsmål att minska andelen köpt energi med 50 procent till år 2025 jämfört med 2000.Som ett led i det arbetet satsar företaget nu på att solen ska stå för en allt större del av andelen förnyelsebar energi inom Akademiska Hus.

Vi har redan idag pågående och klara solcellsinstallationer på campusområden runt om i landet som täcker omkring 8 000 kvadratmeter och ska generera cirka 1 000 000 kWh per år. De kommande åren planerar vi att mer än tredubbla den förnyelsebara energin från solceller. Vi vill göra det på ett klokt sätt i både förvaltning och nyproduktion samtidigt som vi hoppas på fortsatt sjunkande priser för solceller vilket skulle öka vår ambition ytterligare, säger Peter Karlsson, ansvarig för energi och teknik på Akademiska Hus.

I slutet av januari driftsatte Akademiska Hus enbart i Stockholmsregionen tre nya solcellsanläggningar på KTH Campus, Campus Solna och Campus Flemingsberg. Tillsammans producerar de 250 000 kWh miljövänlig el per år, vilket motsvarar försörjningen av el och vatten för femton villor. Akademiska Hus har i dagsläget också solcellsanläggningar i Lund, Karlstad, Skövde, Örebro, Linköping och Uppsala.

Vi har flera pågående och planerade solcellsprojekt framöver och vi följer också utvecklingen på marknaden. I det övergripande energiarbetet är det viktigt att prioritera de insatser som ger mest nytta och med den tekniska utvecklingen får solceller en allt större betydelse, säger Peter Karlsson.

Örebro Universitet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in