Lokalt | Alla måste hjälpas åt att skydda antibiotikan

By on 18 november, 2015

Antibiotika räddar liv och är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. I dag, den 18 november, är det europeiska antibiotikadagen. Då deltar Region Örebro län i en nationell insats för att öka kunskapen om hur antibiotikan kan skyddas.

− Genom att bara använda antibiotika när det verkligen behövs kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden, säger Hans Fredlund, smittskyddsläkare och ordförande i Region Örebro läns Stramagrupp, som arbetar för att minska antibiotikaresistensen.
− Den som äter antibiotika i onödan riskerar att bära på resistenta bakterier under en lång tid och kan bli ännu mer sjuk av det.

Skippa antibiotika vid förkylning och tvätta händerna
Nu är det höst och förkylningstider. Då kan man tänka på att antibiotika inte hjälper mot förkylningsvirus.
− Om du kan bli frisk av dig själv ska du undvika antibiotika. Du behöver inte gå till vårdcentralen om du har en åkomma som går över av sig själv, säger Hans Fredlund.

I stället kan du vända dig till 1177 Vårdguiden, på webben eller via telefon, för att få råd om hur du kan ta hand om din förkylning.
Ett av de viktigaste valen du kan göra i vardagen för att förebygga infektioner är att tvätta händerna, förklarar Hans Fredlund.
− När du har varit ute och träffat folk, tvätta händerna när du kommer hem. Tvål och vatten räcker bra hemma.

För mycket antibiotika vid luftvägsinfektioner och sår
Region Örebro län arbetar sedan många år tillbaka med att minska onödig och felaktig förskrivning av antibiotika.
− Vi jobbar med både vårdcentraler och sjukhusmottagningar för att minska antibiotikaförskrivningen där det är onödigt, berättar Hans Fredlund.

Mellan oktober 2014 och september 2015 skrevs 313 recept per 1000 invånare ut i Region Örebro län. Det är en ökning med ett par procent i jämförelse med året innan. Snittet i Sverige ligger på 326 recept per 1000 invånare idag.

I Region Örebro län skrivs det framförallt ut för mycket antibiotika i samband med luftvägsinfektioner och sårbehandlingar.

Klok användning hindrar resistens
En ökad antibiotikaresistens innebär betydande kostnader för samhället och patienter. För att bevara fungerande antibiotika även i framtiden behöver hela samhället vara med och ta ansvar. Det har att göra med både människa, djur och miljö.
Bakom insatsen ”Skydda antibiotikan” står 23 svenska myndigheter och organisationer. På webbplatsen www.skyddaantibiotikan.se finns råd och information för enkla val i vardagen och fakta om antibiotikaresistens. All information kan delas i sociala medier.

Tre angelägna budskap i insatsen är:
-Tvätta händerna för att undvika smitta
-Prata med läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
-Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login