Länet | Ånnaboda-Storstenshöjden får fortsatt förtroende

By on 6 maj, 2015

Avtalet är nu klart och Ånnaboda-Storstenshöjden har fortsatt förtroende och ansvar för driften av spår & leder i området kring Ånnaboda!

Det 3+2åriga avtalet är klart och underskrivet och from. den 1maj har Ånnaboda Fritidscenter AB fortsatt ansvar för drift och skötseln av spår & leder i Ånnaboda åt Örebro Kommun.

När upphandlingen var klar hade Ånnaboda Fritidscenter AB den sammanvägda poängen 94,83 att jämföra med 75,74 som var närmsta konkurrent.

”Detta är något mycket positivt för Ånnaboda-Storstenshöjden samt allra helst för området i stort att funktioner likt dessa samordnas. Skall området vara konkurrenskraftigt krävs en samordnande enhet för våra kunder/gäster i området. Det finns många synergier i de verksamheterna som kommer att komma verksamheten till gagn. Eftersom uppdraget nnehåller även sommarsäsongen så blir synergierna ännu bättre nu när området kan drivas som en helhet året runt. Att kunna marknadsföra helheten i området ser vi som en av det allra positivaste med denna entreprenad” Vi är oerhört ödmjuka och tacksamma för det fortsatta förtroendet.

Lokalt
Örebronyheter

 

You must be logged in to post a comment Login