Lokalt | Aspholmen förvärvar i Örebro och Uppsala

Av på 9 januari, 2016

I Örebro har Aspholmen förvärvat en lager- och logistikfastighet belägen i Pilängen, ett attraktivt logistik- och industriområde som vuxit kraftigt. Fastigheten rymmer två byggnader med en total uthyrningsbar yta om ca 5 800 kvm varav 4 300 kvm utgörs av lager och resterande del av kontor och personalutrymmen med en outnyttjad byggrätt om ca 2 000 kvm. Fastigheten är för närvarande vakant. Investeringen uppgick till 38 Mkr och tillträde har skett.

I Uppsala har Aspholmen förvärvat en industrifastighet om 2 200 kvm med en potentiell byggrätt om 4 000 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd under ett år. Investeringen uppgick till 29 Mkr och tillträde har skett.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in