Lokalt | Återvinningsstation i Baronbackarna kommer tillbaka

Av på 24 november, 2015

Nu blir vardagen åter lättare för boende i Baronbackarna för att lämna förpackningar och tidningar till återvinning. En ny återvinningsstation ställs ut vid Hjalmar Bergmans väg-Baronbacken den 27 november. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Örebro kommun.

Den nya återvinningsstationen ersätter den station som tidigare stod vid Hjalmar Bergmans väg-Baronbacken och som togs bort för ungefär två månader sedan. Orsaken var att fastigheten ändrades på platsen och att markägaren intill stationen önskade disponera sin yta för annan verksamhet. Den nya placeringen är strax intill där stationen stod tidigare.

Jag är glad över att vi nu åter kan underlätta och göra vardagen enklare för boende i Baronbackarna att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Det är mycket positivt att stationen, som tidigare var mycket välbesökt, kan placeras ut tack vare snabb handläggning av kommunen. Tillgänglighet är viktigt och det försöker vi aktivt bidra till.

Det är ju i själva verket hushållen som startar återvinningen av förpackningar och tidningar när de sorterar dem i hemmet och sedan lämnar dem i insamlingen.

Återvinningsstationer är till för att närboende hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in