Lokalt | Barnrättsdagarna 2016 om barnkonventionen som lag

By on 12 april, 2016

Årets barnrättsdagar har ett aktuellt tema: Barnkonventionen som lag i praktiken. Det har lockat rekordmånga deltagare. Under två dagar samlas 1 200 personer för att ta del av ett digert program med föredrag, dialog och seminarier.

Barnkonventionen blir snart lag i Sverige. Hur påverkar det barns vardag? Vad kommer att krävas av olika delar av samhället? Och vad blir de praktiska konsekvenserna för skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och rättsväsendet? Detta och mycket mer diskuteras på årets upplaga av Barnrättsdagarna som äger rum 12-13 april i Örebro.

Örebros landshövding Maria Larsson, tillika Sveriges barnminister åren 2010-2014, hälsar välkomna.

Barnrättsdagarna 2016 bjuder på gäster som Michael O’Flaherty, chef för Agency Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), och Thomas Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter under åren 2006-2012.

Besökarna får också ta del av internationella erfarenheter av att göra barnkonventionen till lag. Det norska barnombudet Anne Lindboe berättar om hur man arbetar i Norge.

Sveriges barnminister Åsa Regnér är på plats för att delta i ett panelsamtal om hur vi kan arbeta för att barnkonventionen ska gälla alla barn i Sverige. Anita Wickström, särskild utredare, redogör för Barnrättighetsutredningens slutsatser som lämnades till regeringen tidigare i år.

Artisten Caroline af Ugglas pratar om vikten av att få vara den man är och att alla kan bara man får rätt förutsättningar. Därtill erbjuds närmare 40 seminariepass.

Det blir också en rapport från det barntoppmöte som hölls på måndagen, med representanter för myndigheter och barnrättsorganisationer. Då diskuterades bland annat vilka konsekvenser regeringens förslag på ny utlänningslag får och hur asylsökande barns rättigheter kan säkerställas enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning.

Arrangörer är Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnombudsmannen.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login