Lokalt | Bättre transportplanering vid volleybollturneringen Mikasa Challenge minskar bilåkandet

Av på 22 april, 2015

När Sveriges största volleybollturnering Mikasa Challenge för andra året i rad spelas i Örebro 1-3 maj står förutom idrotten även hållbarhet och transporter i fokus. Genom att uppmuntra och underlätta för deltagarna att åka buss och tåg till Örebro istället för bil lyckades arrangören förra året minska deltagarnas resor med bil till och från turneringen med 17 procent jämfört med 2013. Och i år går man vidare. Målet är att effektivisera evenemangets egna transporter rejält.

Kunskapen om hur man som arrangör arbetar med sina transporter fick Mikasa Challenge genom att vara med i projektet Transportplanering vid evenemang i praktiken tillsammans med sex andra evenemang från hela landet.

Förra året deltog 1 300 deltagare, 300 föräldrar och 120 funktionärer i Mikasa Challenge. För att göra det smidigt för dessa att välja hållbara färdmedel till Örebro så ordnade arrangören med hämtning vid tåg- och busstationerna. Man placerade också de lag som åkte tåg och buss till turneringen på de mest centrala platserna i staden medan de som kom med bil fick bo längre ut.

Evenemanget spelades på sju spelhallar, fem logiställen och tre matställen. Arrangören erbjöd buss mellan spelställena och arbetade mycket för att minimera behovet av resor mellan dessa platser genom att lägga spelschemat utifrån resorna.

Genom att underlätta och uppmunta resor med tåg och buss till och från turneringen har arrangören gjort en bränslebesparing på 4 850 liter vilket motsvarar en minskad koldioxidbesparing på cirka 12 ton (motsvarar koldioxidutsläpp från tre bilar som drar 0,7 liter/mil och som körs 2 000 mil per år).

Årets turnering har 30 fler lag anmälda och två ytterligare spelställen än förra året vilket gör att vi har gjort ännu bättre scheman för hämtning vid tåg- och busstation, säger Madeleine Eriksson, tävlingsledare för Mikasa Challenge. Det handlar om att vi vill åka med helt packade och fulla bilar. Vi satsar också på att minska våra egna transporter. Vi har gjort checklistor så att vi vet när och var vi ska åka ut med kioskvaror och annat som behövs till respektive hall. Vi tror att vi kan spara mycket resande på detta.

Om projektet Transportplanering vid evenemang

Mikasa Challenge ingick tillsammans med sju andra evenemang från hela Sverige i projektet Transportplanering vid evenemang som drevs av Regionförbundet Örebro, nu Region Örebro län, under 2014. Från Örebroregionen deltog också Karlskoga Motorsportvecka. De övriga evenemangen var Borgeby Fältdagar, Eurogym, Riders Trophy, Sydkustloppet och Trafikantveckan i Sunne.

Tillsammans genomförde de sju arrangörerna i projektet 21 åtgärder för att förbättra möjligheterna till hållbara transporter kring sitt evenemang. Samtliga arrangörer uppgav också i projektets utvärdering att de ökat sin kunskap om området mycket och avsåg att fortsätta arbeta med transportplanering i framtiden.

Projektet tog även fram en idéskrift och ett beräkningsverktyg för arrangörer som vill arbeta med transportplaneringen för ökad hållbarhet, mindre trängsel och köer samt ökad miljöprofil och attraktivitet. Dessa finns att ladda ner eller beställa kostnadsfritt på http://www.regionorebrolan.se/transportplanering

Sport | Volleyboll lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in