Lokalt | Begränsad framkomlighet på Trädgårdsgatan under våren

Av på 11 april, 2016

Mellan april och juni utför vi underhållsarbeten på vatten- och avloppsledningsnätet på Trädgårdsgatan. Först ut är sträckan mellan Stortorget och Nygatan. Från vecka 15 till 19 är gatan avstängd och trafiken leds om.

Under våren utför Örebro kommun underhållsarbeten på vatten- och avlopps-ledningsnätet på Trädgårdsgatan i centrala Örebro, vilket kommer att medföra avstängningar och begränsad framkomlighet.

Preliminär tidplan för underhållsarbete
Vecka 15 – 19: Trädgårdsgatan, mellan Stortorget och Nygatan och korsningen Nygatan/Trädgårdsgatan. Gatan är helt avstängd för trafik, ambulans och brandkår kommer att kunna passera.

Vecka 19 – 25: Trädgårdsgatan, mellan Nygatan och Rudbecksgatan.

Begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet, en fil i varje körriktning är öppen för trafik.

Smart metod ger mindre trafikstörningar
Ledningsnätet är väldigt gammalt på vissa sträckor och behöver förnyas. För att skynda på arbetet har vi här valt att utföra arbetet i egen regi och vi kommer att använda en metod som kallas ”relining” på avloppsledningarna. Metoden innebär att man går ner i befintliga nedstigningsbrunnar och kör in en ”strumpa” i röret som sedan härdas, på så sätt blir det ett nytt rör inne i det gamla röret. Vattenledningarna behöver fortfarande grävas fram och bytas ut. Det kommer ändå att gå snabbare och bli betydligt billigare än om alla ledningar skulle ha schaktats fram och bytts på traditionellt vis.

När arbetet är avklarat kommer gatan att återställas och få en tillfällig asfaltstopp för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt under sommaren, i väntan på att Trädgårdsgatan byggs om till hösten.

Trädgårdsgatan-Alnängsgatan blir grönskande stadsgata
Underhållsarbetena genomförs nu under våren för att vara klara före omvandlingen av Trädgårdsgatan-Alnängsgatan som startar hösten 2016.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in