Lokalt | Benjamins biomarkörer kan bidra till tidigare upptäckt av cancer

By on 26 januari, 2016

Benjamin Ulfenborg, forskare vid Högskolan i Skövde som disputerar den 3 februari, vill kunna bidra till att cellförändringar som tyder på cancer eller risk för cancer upptäcks så tidigt som möjligt. Hans forskning går ut på att hitta så kallade biomarkörer för att identifiera förändringar i celler som kan tyda på cancerutveckling.

– På sikt tror jag att den här typen av forskning kommer att bli mycket betydelsefull för diagnostik och prognostik, alltså förutsägelser, av cancer, säger Benjamin.Han är doktorand vid Institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde och knuten till Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro Universitet. Disputation blir vid Högskolan i Skövde.

Cancer är den näst vanligaste orsaken till dödsfall över hela världen, i fjol drabbades drygt 60 000 svenskar av cancer. Ett stort fokus inom cancerforskningen ligger på att upptäcka biomarkörer relaterade till cancer.

– En biomarkör är en biologisk molekyl i vävnader och kroppsvätskor och som kan användas för att förutsäga eller bedöma sjukdomstillstånd. Syftet med min avhandling är just att utveckla ”verktyg” för identifiering och utvärdering av nya biomarkörer, berättar Benjamin.

Benjamin Ulfenborg arbetar med bioinformatik, vilket bland annat handlar om att utveckla algoritmer som kan lösa biologiska problem, i det här fallet att hitta biomarkörer. Algoritmer kan jämföras med ett datorprogram med en systematisk funktion. MikroRNA är små RNA-molekyler som reglerar uppskattningsvis 60 procent av våra gener.

– Förenklat kan man säga att jag letar efter skillnader i funktionen hos mikroRNA mellan friska celler och tumörer och på så sätt kunna avgöra om ett cellprov kommer från tumör eller inte.

Var Benjamin tänker fortsätta sin forskning är inte riktigt klart, men siktet är inställt på analys av storskalig data.

– Jag har inget emot att stanna på Högskolan i Skövde, eftersom det här finns forskning som passar mig bra och som jag är intresserad av.

Hälsa | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login