Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

Av på 22 april, 2015

På Kommunstyrelsens möte 21 april behandlades frågor som personalfest för kommunens anställda, ägande och drift av naturum samt inventering av rasrisk vid gruvor. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Nedan presenteras ett urval av besluten som togs.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här >>

Personalfest för kommunens anställda
Kommunstyrelsen beslutar att en personalfest genomförs som årets julklapp till de anställda i Örebro kommun och att Kommunstyrelsen finansierar kostnaden, 4,2 miljoner kronor. Festen kommer att anordnas i samband med 750-årsjubiléets avslut.

Ägande och drift av naturum
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att köpa den fastighet som naturum i Oset-Rynningeviken i Örebro ska uppföras på av Örebro kommun, att tillse att ett naturum uppförs på fastigheten och att hyra ut det till Örebro kommun. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 27 maj 2015 för beslut. Kommunledningskontoret fick även ett uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med en redovisning till Kommunfullmäktige.

Inventering av rasrisk vid gruvor i Örebro
Kommunstyrelsen beslutar att en inventering av 60 gruvor inom Örebro kommun genomförs av Bergskraft Bergslagen AB i enlighet med lämnad offert. Kostnaden för arbetet beräknas uppgå till 400 000 kronor.

Bergskraft Bergslagen AB har utförde under hösten 2014 en översiktlig inventering av rasrisk vid gruvhål i Örebro kommun. Totalt identifierades 149 gruvhål där dagbrott eller underjordsarbeten kan vara av sådan art att det finns risk för ras. En fullständig kartläggning, inklusive inventering i fält, behövs, men innan dess genomförs en akutinventering av de 60 högst prioriterade gruvhålen.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in