Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

By on 19 november, 2015

På Kommunstyrelsens möte 17 november behandlades frågor som bidrag till Live at Heart och nytt vård- och omsorgsboende i Karlslund. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och beslutade bland annat om deltagande i Earth Hour City Challange. Här presenteras ett urval av besluten.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Bidrag till Live at Heart…
Kommunstyrelsen beslutar ge Live at Heart utveckling ekonomisk förening 700 000 kronor per år 2016–2018, som stöd till projektet Scandinavian Centre of Live Music och musik- och filmfestivalen Live at Heart. För att täcka kostnader 2016 ges dessutom 100 000 kronor ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Tilldelningen ska följas upp.

Nytt vård- och omsorgsboende i Karlslund…
Kommunstyrelsen beslutar ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att påbörja en nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Karlslund, att påbörja en ombyggnation och förstärkt brandskydd av vård- och omsorgsboendet Mikaeligården och att påbörja nybyggnation av två gruppbostäder.

Antalet äldre tillsammans med andra förändringar i samhällsstrukturen innebär att det behövs nya platser i vård- och omsorgsboenden. Befintliga vård- och omsorgsboenden behöver byggas om för att bli funktionella samtidigt som brandskyddet förstärks. Det finns också behov av nya grupp-/servicebostäder de närmaste åren. Ett vård- och omsorgsboende i Karlslund med 64 platser beräknas stå klart halvårsskiftet 2018. Ombyggnation och förstärkt brandskydd av vård- och omsorgsboendet Mikaeligården, blir klart i början av 2017. Nybyggnation av två gruppbostäder med 6–8 platser vardera blir klara under 2017.

Earth Hour City Challenge 2016…
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att Örebro kommun deltar i arrangemanget Earth Hour City Challenge 2016 och att kommunen ansluter sig till initiativet Compact of Mayors.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login