Lokalt – Bönedag för världens barn den 2 oktober

By on 26 september, 2016
Foto: Jonas Tobin/Ikon

För tredje året i rad uppmärksammas internationella barndagen i Sveriges kyrkor. Sveriges kristna råd uppmuntrar alla kyrkor i Sverige att göra den första söndagen i oktober till en bönedag för barnen. I år infaller den 2 oktober och är extra aktuell eftersom en utredning föreslagit att Sverige skall göra barnkonventionen till svensk lag.

I samband med att FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnens rättigheter rekommenderades alla länder att inrätta en dag som uppmärksammar barnens rättigheter. Första måndagen i oktober är därför den internationella barndagen. Av den anledningen utlyser Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen söndagen den 2 oktober till en nationell bönedag för världens barn.

Det är fantastiskt roligt att för tredje året i rad uppmuntra alla kyrkor att avsätta en speciell söndag till bön för världens barn, säger Fredrik Wenell som är konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och unga.

I år finns två olika gudstjänstordningar framtagna och en bönvevandring. Bönevandringen utgår från artiklar i barnkonventionen. De introduceras på ett enkelt sätt så att barnen själva kan bidra och delta i bönen. Speciella böner är också framtagna för årets förbönsgudstjänst.

En central del i gudstjänsten är att låta barnen medverka på sina villkor. Barnens delaktighet och initiativ är viktiga delar av barnkonventionen. Det är barnen som får leda förbönen, leda sången och gärna bidra på andra sätt. Det är bara fantasin som sätter gränser, fortsätter Fredrik Wenell.

Sveriges kristna råd hoppas att denna förbönsgudstjänst skall fortsätta att växa och sprida sig nästa år. Gudstjänstordningar och bönevandring finns att ladda ner på SKR:s webb.

Lokalt
Örebronyheter

 

You must be logged in to post a comment Login