Lokalt | Bred dialog kring en Svealandsregion

By on 18 augusti, 2016

Den 6 oktober vill regeringen ha synpunkter på förslaget om en Svealandsregion. För att skapa en bred förankring kring sitt remissvar arrangerar Region Örebro län i dag, den 18 augusti, en remisskonferens för länets aktörer.

Örebro län föreslås från och med 2019 ingå i Svealandsregionen tillsammans med Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsalas och Västmanlands län. Förslaget, som presenterades i somras, är nu ute på remiss. Region Örebro län är en av remissinstanserna som ska ge synpunkter på förslaget. Men innan ett svar skickas in ska frågan diskuteras med kommuner, myndigheter och organisationer i Örebro län.

– Tiden för att besvara Indelningskommitténs förslag är kort, men trots det är det viktigt att vi får till en bred dialog i frågan. Genom att arrangera den här remisskonferensen vill vi få möjlighet att gemensamt diskutera förslaget innan vi och kommunerna lämnar våra remissvar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Marie-Louise Forsberg-Fransson betonar särskilt vikten av kommunernas engagemang.
– Regionreformen handlar om att genomföra dels en ny regional indelning, dels en ny statlig indelning. Den kommer att få effekter både direkt och indirekt på många aktörer i samhället, inte minst kommunerna. Därför är kommunernas engagemang i frågan viktigt.

Kommitténs förslag
Under konferensen presenterar Johan Krabb, Indelningskommitténs huvudsekreterare, kommitténs förslag och argument. Deltagarna får också lyssna till hur förberedelserna för en regionbildning i norra Sverige har påbörjats.

Större regioner ger ökade möjligheter
Indelningskommitténs uppdrag med att ta fram förslag på större regioner har sin grund i de utmaningar regioner och landsting står inför.

– Med större regioner får vi bättra möjligheter att utveckla hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, infrastrukturen med mera, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login