Lokalt | De första läkarstudenterna i Örebro tar examen

By on 3 juni, 2016

I dag tar de första studenterna på läkarprogrammet vid Örebro universitet sin examen. 43 studenter är därmed redo att påbörja sin tjänstgöring inom hälso- och sjukvården.

– Jag vill gratulera de läkarstudenter som tar examen i dag, och så vill jag uttrycka min glädje över att vår gemensamma satsning i länet på nya läkare nu ger resultat för vår organisation, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

I fem och ett halvt år har de studenter som nu tar examen varvat teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning. Under dessa år har de fått sällskap av fler årskullar på läkarlinjen, som bedrivs i ett nära samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro län. I dag läser totalt cirka 500 personer till läkare i Örebro.

De studenter som tar examen måste göra minst 18 månaders allmäntjänstgöring, AT, för att få sin läkarlegitimation. Till hösten erbjuder Region Örebro län 25 AT-platser, och 14 av dessa kommer att besättas av studenter som läst i Örebro. Region Örebro län erbjuder årligen 50 platser för allmäntjänstgöring.

– Jag är glad över att så många av de utexaminerade läkarna i Örebro har valt att komma till oss, och jag är övertygad om att de kommer att bidra till att utveckla vår verksamhet ytterligare, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Läkarutbildningen i Örebro är viktig för Region Örebro län som har gjort stora investeringar för att trygga dess framtid. Totalt har Region Örebro län bidragit med 170 miljoner kronor för att bland annat finansiera den verksamhetsförlagda utbildningen och stärka Örebro universitets uppbyggnad av den medicinska fakulteten.

Örebro Universitet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login