Lokalt – Ensamstående kvinnor kan nu ansöka om assisterad befruktning

Av på 7 oktober, 2016

Reglerna för att ansöka om assisterad befruktning inom Region Örebro län, omfattar nu även ensamstående kvinnor.

Samma regler gäller för ensamstående kvinnor som för olikkönade och samkönade par. Vid fertilitetsenheten vid Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, är nu även ensamstående kvinnor välkomna att ansöka om assisterad befruktning.

– Vi har redan sett en tillströmning av ensamstående kvinnor till fertilitetsenheten. Det är ett efterlängtat beslut för många att nu få möjligheten att bli gravid, säger Karin Steffenstorpet, avdelningschef vid fertilitetsenheten USÖ.

Nya bestämmelser om ålder
Nu finns en undre åldersgräns för assisterad befruktning. Det är samma åldersgräns som gäller för adoption, det vill säga att kvinnan och eventuell partner ska ha fyllt 25 år. Däremot är den övre åldersgränsen för partnern borttagen.

– Region Örebro län följer de nationella riktlinjer som Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram. Det är bra att det blir enhetliga rekommendationer, det ökar förutsättningarna för en jämlik vård i hela landet, säger Karin Steffenstorpet, avdelningschef vid fertilitetsenheten USÖ.

Kontakt
Information finns här>>

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in