Lokalt – Förebygga självmord och förändra attityder ska uppmärksammas

By on 14 oktober, 2016

Förebygga självmord och förändra attityder ska uppmärksammas på Världsdagen för psykisk hälsa.

Tillsammans med föreningarna Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och (H)järnkoll uppmärksammar Psykiatri i Region Örebro län världsdagen för psykisk hälsa den 15 oktober.

Under flera år har vi tillsammans uppmärksammar världsdagen för psykisk hälsa. Syftet med arrangemanget är att visa på det arbete som länets brukarföreningar och attitydambassadörer gör. Vi vill även uppmärksamma arbetet med att förebygga självmord utifrån Region Örebro läns handlingsplan, säger Sofia Wange, koordinator för brukarsamverkan för psykiatrin i Region Örebro län.

Världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammar vi den 15 oktober på Stadsbiblioteket i Örebro mellan klockan 12.00 och 15.00. Från klockan 12.00 finns representanter från (H)järnkoll och NSPH på plats för samtal och information om sina respektive verksamheter.

Egen erfarenhet av psykisk ohälsa – två (H)järnkollsambassadörer berättar
(H)järnkoll är en förening som aktivt arbetar för att få bort negativa attityder mot personer med psykisk ohälsa. Besökarna får ta del av berättelser från två av föreningens ambassadörer. Under rubrikerna ”Hur jag hanterar mitt liv som mamma och anhörig” och ”Tillbaka till ett värdigt liv” berättar de om sina egna upplevelser av psykisk ohälsa.

Det viktiga arbetet att minska antalet självmord
Det är många som berörs av ambitionen att minska den psykiska ohälsan och antalet självmord i vårt län. Med en handlingsplan inom Region Örebro län får vi bra möjligheter att stödja det gemensamma arbetet. Nu går vi vidare med aktiviteter både inom sjukvården och i samverkan med samhällets aktörer, säger Birgitta J Huuva, områdeschef för psykiatrin i Region Örebro län samt delaktig i arbetet med handlingsplanen.

Under eftermiddagen får besökarna möjlighet att höra Birgitta J Huuva berätta om vad handlingsplanen innehåller och det fortsatta arbetet med att förebygga självmord.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login