Lokalt – Forskning kring ny behandlingsmetod vid operation av pulsåderbråck

By on 27 september, 2016

Forskare Thomas Larzon vid Region Örebro län deltari en internationell studie som fått forskningsmedel från EU. Anslaget kommer från Horisont 2020 och ingår i ett ramprogram för forskning och innovation.

Vår forskning handlar om en ny behandlingsmetod för att minska risken för förlamning vid operation av utbredda pulsåderbråck. Det innebär att de omfattar större delen av stora kroppspulsådern, säger Thomas Larzon, överläkare på kärl-thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Vid operation oavsett om den sker med traditionell öppen kirurgi eller så kallad kateterteknik stängs blodflödet av akut till små blodkärl som försörjer ryggmärgen. Då kan en skada på ryggmärgen uppträda med förlamningssymtom i benen av varierande grad.

 – Denna komplikation sker i 10-20 procent av fallen. Genom en förbehandling avses nu de små blodkärlen pluggas igen steg för steg med kateterteknik i lokalbedövning. Efter en tid kommer då nya blodkärl att kunna bildas och ta över blodcirkulationen till ryggmärgen och när det skett kan operationen på pulsåderbråcket utföras.

Tekniken utvecklades i Tyskland mellan åren 2010-2012 och metoden kunde, efter att ha konfirmerats på djurförsök, börja användas på patienter vid ett centrum i Hamburg. Efter att tjugo patienter behandlats utan att någon drabbats av förlamningen tas nu ett nästa steg med fler deltagande patienter och sjukhus.

 – Vi på kärl-thoraxkliniken har till vår glädje fått forskningsmedel från EU:s Horisont 2020. Universitetssjukhuset Örebro har fått ett anslag på cirka 2 miljoner. Vi ingår i den internationella multicenterstudien och sammanlagt ingår tjugo sjukhus i Europa. I Sverige ingår Skåne universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Örebro.

Thomas Larzon är ansvarig för studien på Universitetssjukhuset Örebro när det gäller rekrytering, behandling och utvärdering av operationsresultat i enlighet med studieprotokollet. kärl-thoraxkliniken är pionjärer inom operationer av pulsåderbråck med kateterteknik och Universitetssjukhuset Örebro var först i världen år 2009  med att helt och hållet ersätta den öppna operationsmetoden vid brustna pulsåderbråck.

Huvudansvariga för hela internationella studien är universitet i Leipzig. Projektstart är planerad till efter årsskiftet.

Huvudansvarig för projektet är professor Christian Etz. Hans forskningsgrupp i Leipzig har varit drivande kring forskningen och är värda all uppmärksamhet för detta och vi är jätteglada att få vara med i projektet. De påbörjade sin forskning för sex år sedan då de utförde tester i laboratoriemiljö innan de övergick till djurförsök.

Om behandlingsresultaten är positiva innebär det att patientens livskvalitet kan förbättras avsevärt istället för att  drabbas av betydande gångsvårigheter eller bli rullstolsbundna.

Det innebär också betydligt lägre kostnader för sjukvården och lägre utbetalningar för försäkringar. I Europa beräknas 2500 patienter opereras i denna högriskgrupp och räknat på en förlamningsskada hos 15 procent av patienterna blir det en besparing på över en miljard varje år.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login