Lokalt | FP kräver ny politisk ledning efter bristfälligt styre i regionen

Av på 27 maj, 2015

När regionstyrelsen på onsdagen behandlar årets första fyra månader visar resultatet att vården i Region Örebro går med ett underskott på 180 miljoner kronor. Det finns uppenbara problem där kostnaderna för vården kontinuerligt överstiger de tilldelade medlen.

Det uppenbart att den nuvarande ledningen tappat greppet om regionens ekonomi. Efter 100 år av S-styre är det tydligt att det behövs en ny politisk ledning som har kraft att förändra vården och lägga fokus på patienten istället för på organisationen, säger Anna Ågerfalk, regionsråd för Folkpartiet.

Kostnadsökningen för regionen överstiger de första månaderna 8 %. I huvudsak beror det på att befintlig personal, framförallt sjuksköterskor, måste arbeta extra tid för att täcka för den personal som saknas vilket leder till ökade personalkostnader. De extra sjuksköterskor som anställts räcker inte. Att kostnadsökningen skulle försvinna av sig självt finns det inget som pekar emot. Underskottet skulle varit betydligt större om det inte vore för en extra utbetalning av försäkringspengar från AFA. Något man inte kan räkna med sker igen.

Kraftig läkarbrist på länets vårdcentraler, bland landets längsta vårdköer och höjda krav på ökade löner för sjuksköterskor visar att det inte räcker med att göra förändringar på marginalen. Det krävs omtag och förändring, fortsätter Anna Ågerfalk.

Folkpartiet tillsammans med övriga partier i Alliansen hade en annan inriktning på budgeten är den nu gällande. Alliansen vill att fler aktörer ska ges reell möjlighet att vara med och utveckla vården i Örebro län bl.a. för att korta ner vårdköerna och öka tillgängligheten. I budgeten fanns också ökade resurser till vårdområdet. Ett exempel är karriärtjänster för sjuksköterskor som betyder möjlighet till löneutveckling för specialistsjuksköterskorna.

 – Såväl ekonomi- som verksamhetsstyrning är så bristfällig i den nuvarande organisationen, att kvalitetsbristkostnader sannolikt kan räknas i mångmiljonbelopp. Det är uppenbarligen svårt att tänka om efter 100 år vid makten, säger Ågerfalk.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in