Lokalt | Gabriel Wikström besökte Region Örebro län

Av på 20 februari, 2016

Igår fredag träffade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) representanter för Region Örebro län. På agendan stod kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården samt allas rätt till idrott på lika villkor.

I september 2015 besökte Gabriel Wikström Region Örebro län för en dialog om hälso- och sjukvården. I dag var han tillbaka i Örebro för en uppföljande sjukvårdsdialog.

Vi är glada över att vi fick träffa Gabriel Wikström igen, och att vi därmed fick en chans att följa upp mötet från i höstas. Vi i Region Örebro län måste samverka med den nationella nivån för att på bästa sätt lösa de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Vid dagens sjukvårdsdialog lyftes frågor om e-hälsa och om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården.

Det är två väldigt viktiga frågor. När det gäller kompetensförsörjningen är det en av de största utmaningar vi har för att kunna förbättra vården, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Idrott och integration
Gabriel Wikström träffade också, tillsammans med representanter för regionledningen, Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, och SISU Idrottsutbildarna. Det mötet handlade till stor del om hur Region Örebro län och ÖLIF i samverkan med lokala idrottsklubbar arbetar med folkhälsa, med Riksidrottsförbundets strategi – allas rätt till idrott på lika villkor och med integration.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in