Lokalt | Hot mot Mellringeskolan

By on 17 november, 2015

Mellringeskolan i Örebro har under morgonen nåtts av ett hot med lydelsen som knyter an till händelserna på en skola i Trollhättan.

Hotet har förmedlats via ett handskrivet brev där det anges att en händelse som liknar händelsen i Trollhätten kommer att ske på Mellringeskolan. Polisen befinner sig på platsen och en förundersökning om olaga hot har inletts där man anser att brottstiden är från fredag till idag.

Skolan kommer att hållas låst, men ingen utrymning är i nuläget aktuellt. En förskola i närheten har fått informationen och kommer att hålla sina dörrar låsta.

Brevet har lagts i en låda på utsidan fastigheten och kan ha kommit dit från utomstående.

Polisen kommer att finnas på plats på skolan under hela dagen och ingångarna bevakas. Läget och stämningen är lugn på skolan mycket tack vare det goda arbete som personalen på skolan gör för att dämpa oron.

Lokalt
Örebronyheter
Källa polisen.se

You must be logged in to post a comment Login