Lokalt | Idéer från medarbetare ska göra kommuner mer innovativa

By on 8 november, 2015

I en ny satsning ger Vinnova nu stöd till planering av idéslussar i elva olika kommuner, för att idéer från medarbetare ska tas tillvara och leda till innovativa lösningar i kommunala verksamheter.

Idéslussarna handlar om att ta tillvara och utveckla nya idéer till nya lösningar. En idésluss kan vara en fysisk miljö, men också strukturer eller processer för att idéer ska kunna tas om hand om omvandlas till innovationer som utvecklar verksamheten.

Genom en ny satsning får kommuner nu finansiering för planering av idéslussar, som finns inom olika områden som till exempel socialtjänsten och hållbar utveckling. Under nästa år öppnar en utlysning för att finansiera uppbyggnaden av idéslussarna.

– I ett första skede handlar det om att ta tillvara idéer från medarbetare, men senare ska idéslussarna även kunna användas för att ta emot och vidareutveckla idéer från medborgare, brukare, ideella organisationer och företag, säger Karin Eriksson, ansvarig för satsningen på Vinnova.

Satsningen är en del i den överenskommelse om stärkt innovationsförmåga i offentliga verksamhet som Vinnova har med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Följande elva förstudier får finansiering med cirka 400 000 kronor vardera:
Förstudie om idésluss i Örebro kommun, Örebro kommun
Idesluss för hållbar samhällsutveckling, Piteå kommun
Innovativ samverkan för en modern landsbygd, Tranås kommun
Idésluss Lund, Lunds kommun
Välfärdsslussen – en mötesplats för utveckling av kommunal vård och omsorg, Göteborgs kommun
Ett fysiskt och virtuellt testlabb för medarbetardrivna idéer och innovationer i Höörs äldreomsorg, Höörs kommun
iCare4 Fyrbodal-idésluss för samverkan vid innovationsledning i kommunal socialtjänst, Uddevalla kommun
Innovativa Lidköping, Lidköpings kommun
UT-SÖK – utvecklande strukturer för ökad kommunal innovationsförmåga, Karlstad kommun
Idesluss Mitt, Sundsvalls kommun
Innovationssluss för hållbar kommunutveckling, Lerums kommun

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login