Lokalt | Inspiration kring goda exempel inom äldreomsorg

Av på 27 maj, 2015

Politiska styrgruppen för projektet ”Gränslöst samarbete för äldre mellan Örebro kommun och Region Örebro län” arrangerar en inspirationsdag kring nya intressanta sätt att samarbeta inom äldreområdet.

Till inspirationsdagen har tre av Sveriges kanske mest uppmärksammade samverkansprojekt bjudits in för att berätta om hur de arbetar och vilka resultat de uppnått.

De är:

  • Hälsostaden, Ängelholms kommun och Region Skåne
  • TioHundra-modellen i Norrtälje, Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting
  • Närvård västra Skaraborg, Lidköpings kommun m.fl. kommuner och Västra Götalands Regionen

Dessutom kommer Projekt ”Gränslöst samarbete kring äldre mellan Örebro kommun och Region Örebro län”, kortfattat redovisa några aktiviteter inom projektet.

  • Ängen – utvecklat samarbete inom huset.
  • Utveckla rehabiliteringsinsatser i öppenvård – gränssnitt mellan arbetsterapeuter-fysioterapeuter.
  • Sammanhållen korttidsvård på den enskildes villkor samt åtgärder för att minimera utskrivningsklara på sjukhus.
  • Kunskapsutveckling kring äldre.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in