Lokalt – Jens Schollins plats är invigd

By on 7 oktober, 2016

Nu har Jens Schollin, barnläkare, professor och tidigare rektor på Örebro universitet, fått en egen plats uppkallad efter sig. Regionstyrelsen tycker att ”Platsen återspeglar Jens Schollins energi och kraft. Den lyfter fram mötet mellan akademin, sjukvården och samhället, en treenighet som Jens Schollin i sin verksamhet alltid tjänat”.

Jens Schollin arbetade tillsammans med dåvarande landstinget, nuvarande Region Örebro län, och andra inblandade för att skapa en läkarutbildning med medicinskt campus, ett universitetssjukhus och ett universitet.

Hans insatser för att Örebro universitet har fått rätt att examinera läkare måste särskilt framhållas. Han har sett möjligheter att komma runt hinder och hans insatser har varit ett stöd för hela länet. Under hans ledning har Örebro universitet blivit en tydlig del i regionens utveckling, och i allra högsta grad varit en bidragande orsak till att länet utvecklats mycket positivt. I alla sina gärningar och på alla fronter har Jens Schollin alltid och med en tydlig kompass framhållit Örebro och länet, och därför har vi tyckt att det är passande att hedra honom på detta sätt, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Jens Schollins plats ligger vid läkarutbildningens huvudbyggnad, Campus USÖ.

Det känns väldigt hedersamt att få en sådan här plats, jag kommer nog att gå här ganska ofta, säger Jens Schollin.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login