Lokalt | KICKS lyfter frågan om psykisk ohälsa bland unga kvinnor

By on 16 april, 2016

Unga kvinnor drabbas i allt större utsträckning av psykisk ohälsa. Men det är fortfarande få som vågar prata om det. KICKS har därför startat S.H.A.R.E. Ett långsiktigt initiativ där KICKS tillsammans med organisationerna MIND och Tjejzonen vill bidra till att öka kunskapen om psykisk ohälsa så att fler vågar prata om det – och be om hjälp.

I Sverige är över 20% av unga kvinnor drabbade av psykisk ohälsa i någon form. Om man inte själv är eller har varit drabbad är det stor sannolikhet att man känner någon som mår dåligt.

– För oss är det viktigt att vårt engagemang bottnar i något som många av våra medarbetare och kunder kan relatera till, och där vi tror att vi kan göra skillnad. Därför kändes det naturligt för oss att starta S.H.A.R.E, säger Malin Stavlind, KICKS hållbarhetschef.

Förutom att bidra finansiellt till MIND och Tjejzonen kommer KICKS bland annat att använda sina kommunikationskanaler för att prata om psykisk hälsa och hur man kan jobba förebyggande. Genom Nordens största skönhetsmagasin KICKS Magazine, de 150 svenska butikerna och den egna kundklubben nås en stor del av svenska kvinnor i alla åldrar. MIND vänder sig till alla, med en chatt/telefonservice som är öppen dygnet runt. Många av dem som kontaktar MIND är unga kvinnor.

– Vi behöver hjälpas åt att prata om det som döljer sig under ytan. Det är inte farligt att må dåligt men det kan vara farligt att inte prata om det. Alla kan vi drabbas av psykisk ohälsa och det är välkommet att Kicks lyfter ämnet så att många unga kvinnor ser det, säger Helena Mehra, kommunikationsansvarig MIND.

Tjejzonen fokuserar på tjejer mellan 10-25 år och har både anonymt samtalsstöd över nätet och personliga möten genom sin storasysterverksamhet.

– Samarbetet är värdefullt för oss eftersom vi når ut till så många och vi kan erbjuda stöd till en bred målgrupp. Vår intention är att finnas där tjejerna finns, säger Sanna Nilsson, kommunikationsansvarig på Tjejzonen.

Vid varje såld produkt av KICKS eget märke ur makeup-, hudvårds-, och hårvårdssortimentet får MIND och Tjejzonen en krona.

Vad står S.H.A.R.E. för?

 • S – Support local organizations
  Vi bidrar finansiellt till organisationer som arbetar för att öka kännedomen om, samt motverka psykisk ohälsa.
 • H – Hire in mentorship program
  Vi ska erbjuda mentorstödd praktik på våra arbetsplatser.
 • A – Ambassadors och R – Raise awareness
  Vi kan lyfta fram positiva förebilder i vår kommunikation. Genom att använda våra kanaler till att sprida kunskap om psykisk ohälsa kan vi bidra till ett mer öppet klimat där man vågar prata om psykisk ohälsa och be om hjälp.
 • E – Empower young women
  Vi kan fortsätta göra det vi gör varje dag: representera ett lustfyllt förhållande till skönhet – utan pekpinnar och krav!

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login