Lokalt | Klart om nytt samverkansavtal för sjukvårdsregionen

Av på 29 september, 2015

Bildtext: Överens om sjukvårdssamarbete. Samverkansnämndens arbetsutskott, från vänster: Börje Wennberg, Landstinget i Uppsala län, Åsa Kullgren, Landstinget Sörmland, Tommy Berger Region Gävleborg, Marie-Louise Forsberg-Fransson, Region Örebro län, Ingalill Persson, Landstinget Dalarna, Denise Norström, Landstinget Västmanland och Fredrik Larsson, Landstinget i Värmland.

Likartade regler för patienters tillgång till vård och fler gemensamma verksamheter. Det är två av nyheterna i ett samverkansavtal som de sju landstingen och regionerna inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har kommit överens om.

Det nya samverkansavtalet gäller 2016-2019. På tisdagen beslutade Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion att anta avtalet för egen del och att rekommendera landstingen och regionerna att göra detsamma.

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion stärks

I samverkansavtalet förbinder sig landstingen och regionerna att de ska stärka Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som samverkansområde. De ska också verka för en mer jämlik vård inom sjukvårdsregionen och för att hälso- och sjukvårdsresurserna ska utnyttjas effektivt.

Det känns mycket bra att de sju landstingen/regionerna nu för första gången har ett gemensamt avtal där vi ska arbeta för en mer jämlik sjukvård och där alla delar ingår. Vi får en ökad transparens och tydlighet, och vi kommer bort från de bilaterala avtalen mellan enskilda parter. Nu gäller lika villkor för alla, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordförande för Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Fler gemensamma verksamheter

Det nya avtalet öppnar för fler gemensamma verksamheter och områden för samverkan jämfört med tidigare. Sjukvårdsregionen ska också utreda möjligheten att öka valfriheten, så att patienter ska kunna välja vårdgivare inom den så kallade slutenvården, det vill säga vård av patienter som ligger på sjukhus.

Innan avtalet träder i kraft ska det också godkännas av landstingen och regionerna som ingår i sjukvårdsregionen.

Fakta
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är en av sex sjukvårdsregioner i Sverige. Inom en sjukvårdsregion samverkar landstingen/regionen kring utnyttjande av regionens sjukvårdsresurser. Inom varje sjukvårdsregion finns minst ett universitetssjukhus som sköter den högspecialiserade vården. I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ingår Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland samt Region Gävleborg och Region Örebro län.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in