Lokalt | Klart vilka som kommer att börja bygga på Södra Ladugårdsängen i Örebro

By on 22 april, 2016

Bara två kilometer från centrala Örebro ska 230 000 kvm förvandlas till omkring 3 000 nya hem, där de boende får närhet till både citys utbud och natur.

Nu är fem av de elva första byggaktörerna som får sätta spaden i marken klara, efter en snabb markanvisningsprocess där kommunen, byggaktörer och arkitekter samarbetar runt förstudie och planering.

De fem byggaktörerna, som Örebro kommun nu skriver reservationsavtal med är:

  • BJC, med arkitektbyrå White
  • HSB, med arkitektbyrå Hållén arkitekter
  • Jeff, med arkitektbyrå Reflex
  • Järngrinden, med arkitektbyrå Semrén + Månsson
  • Botrygg, med arkitektbyrå Sweco

Se de fem byggaktörernas egna illustrationer för de nya bostäderna >>

Snabb byggprocess ger nya bostäder
Vi har en väldigt snabb process när det gäller markanvisning, berättar Martin Willén, mark- och exploateringschef på Örebro kommun och forstätter.

Den här gången har det bara tagit nio månader från det att förstudien och projektutvecklingen påbörjas till att reservationsavtalet skrivs på och aktörerna kan jobba vidare mot bygglov och byggstart. Det är unikt i Sverige. Med det visar vi också att plan- och bygglagen inte är ett hinder för att komma igång med bostadsbyggande, utan faktiskt ett bra stöd när vi själva utvecklar och förenklar våra arbetssätt.

Etapp 1 byggstart i oktober
Det första påskrivna avtalet, som innebär byggstart i oktober 2016, betyder att Örebro får ytterligare cirka 440 bostäder. Det blir en blandning av bostadsrätter och hyresrätter.

Etapp 2 innebär 350 nya bostäder
Vi jobbar parallellt med olika etapper, allt för att få en snabb och effektiv process, säger Anna Windal, projektledare för Södra Ladugårdsängen och fortsätter.

I etapp 2, som omfattar cirka 350 bostäder på fyra tomter har vi fått in 30 intresseanmälningar, och före sommaren ska fyra byggaktörer väljas ut. De ska tillsammans med oss arbeta fram en gemensam förstudie, som ska vara klar i mars 2017.

Ett hållbart bostadsområde
Kvalitetsprogram och andra styrande dokument visar hur Södra Ladugårdsängen ska utvecklas. Det handlar bland annat om att området ska vara en grön och aktiv stadsdel, med många olika möjligheter till rekreation, idrott och lek.

Bilfria innergårdar, bra gång- och cykelstråk, både små och stora parker och motionsslingor är några exempel på hur vi konkretiserar de olika perspektiven ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbarhet, säger Anna Windal.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login