Lokalt | Kommunpolitiker – ta ledartröjan för Fair Transport

Av på 20 februari, 2015

I dagarna befinner sig Kristdemokraterna i Örebro för sina årliga kommun- och landstingsdagar som lockar lokala politiker från hela landet. Bland annat diskuteras hållbara upphandlingar, men Sveriges Åkeriföretag vill se tydligare fokus för hållbara transporter, inte bara vad som transporteras.

Arbetet med att få kommunerna i Örebro län att ställa bra miljökrav vid upphandling av transporter har inletts under vintern. Sveriges Åkeriföretag Region Öst och Region Örebro Län ska formulera ett arbete tillsammans med kommunerna i Örebro län.

Vi välkomnar initiativ som leder till bättre kvalitet för upphandlade varor och tjänster. Däremot behövs mer fokus på hållbara transporter, inte bara ur miljösynpunkt, utan även för trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande.

Vi vill uppmana Kristdemokraterna att ta ledartröjan för Fair Transport i offentliga upphandlingar. En rad privata företag, några kommuner och 1200 transportföretag arbetar redan idag för detta. Men vi vill se att fler kommuner aktivt tar ett helhetsgrepp om sina lastbilstransporter. Det måste löna sig att göra rätt och riktigt, hela vägen.

Med Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden, säger Ingemar Resare, regionchef Sveriges Åkeriföretag Öst.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in