Lokalt – Kortare väntetider i cancervården

By on 12 november, 2016
Arkivbild

Patienter i Region Örebro som utreds för cancer enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)* får behandling snabbare än tidigare, det visar den första nationella redovisningen av vårdförloppens väntetider, som idag presenteras av Regionala cancercentrum i samverkan.

Patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp har fått tydligt kortare väntetid, från välgrundad misstanke till start av första behandling, än innan vårdförloppen infördes. Det gäller för patienter som har fått en cancerdiagnos med blodcancersjukdomen akut myeloisk leukemi (AML), huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer eller prostatacancer.

Gemensam kraftsamling ger resultat
Det är viktigt att vi nu följer upp detta regelbundet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Även om vi än så länge har tidiga resultat visar de ändå att vi är på rätt väg. Den överenskommelse vi och andra landsting och regioner slöt med regeringen om cancervården har börjat få effekt. Det visar att gemensam kraftsamling och fokusering, med såväl nationella som regionala beslut, är en bra metod för att ge förutsättningar till att uppnå en bättre vård.

Bland de bästa landstingen att genomföra standardiserade vårdförlopp
Region Örebro län ligger bland de allra bästa landstingen/regionerna i landet när det gäller antalet patienter som genomgått ett standardserat vårdförlopp. Det finns patienter registrerade inom alla 18 idag aktuella standardiserade vårdförlopp, säger Mats Björeman, medicinsk rådgivare.

Tendens till minskade väntetider
Nationellt visar den första utvärderingen att cancerpatienter får behandling snabbare än tidigare, och vi ser också en tendens till minskande väntetider även i Region Örebro län, säger Mats Björeman. Men eftersom det fortfarande handlar om ganska få patienter får man vara försiktig att dra några djupare slutsatser av detta.

*Standardiserade vårdförlopp infördes i cancervården under 2015. De innebär ett nytt sätt att organisera vården, så att patienter med misstänkt cancer utreds så snabbt som möjligt. Ett standardiserat vårdförlopp startar vid tidpunkten för välgrundad misstanke om cancer och avslutas vid start av första behandling.

Införandet av SVF ingår i en överenskommelse mellan regeringen och SKL om en fyraårig satsning på kortare väntetider i cancervården, som genomförs under perioden 2015–2018. Inom Region Örebro län har ett omfattande arbete genomförts för att klara av att införa SVF för de fem första diagnoserna under 2015 och ytterligare 13 diagnoser under 2016.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login