Lokalt – Lämna farligt avfall till Farligt avfall-bilen

By on 19 september, 2016

Även små mängder farligt avfall och elavfall gör stor skada på miljö och människors hälsa, om det slängs på fel plats.

Därför kör Farligt avfall-bilen runt i kommunen två gånger per år och samlar in farligt avfall, överblivna läkemedel och smått elavfall. Den 26 september–6 oktober är det dags igen.

Farligt avfall-bilen kommer köra runt till 30 platser i Örebro kommun och stannar cirka 20 minuter på varje ställe. I år stannar bilen även i Mosås, Lillån och Sörbyängen.

Mer information, schemat för september och oktober, samt en karta som visar vart Farligt avfall-bilen stannar hittar du på orebro.se/avfall.

Exempel på farligt avfall
Produkter märkta med varningstexter som ”brandfarligt”, ”hälsovådligt”, eller ”förvaras oåtkomligt för barn” klassas oftast som farligt avfall. Till exempel målarfärg, oljerester, lösningsmedel, bekämpningsmedel, penseltvätt, lim, nagellack, batterier, lågenergilampor, elektroniska saker och överblivna läkemedel.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login