Lokalt – Lätt att få stöd på nya socialkontoret i Vivalla

By on 16 september, 2016

På det nya socialkontoret i Vivalla ska barn, unga, föräldrar och familjer lätt kunna få kontakt med en socialsekreterare för personligt och sammanhållet stöd när de behöver det. Verksamheten startar i oktober som ett treårigt projekt. 

Socialsekreterarna i Vivalla kommer att arbeta på ett delvis nytt sätt, med både enklare stödinsatser och utredningar gällande barn och unga. De kommer att ha en samordnande roll kring familjens behov och insatser och samverka med andra aktörer som förskolor, skola, polis och föreningslivet.

Tanken är att arbetssättet inte enbart ska vara traditionellt. En utmaning är att sänka trösklarna och få fler att se socialtjänsten som ett stöd, samtidigt som socialtjänstens myndighetsuppdrag ska vara tydligt, säger Anna Andersson, ny chef på Socialkontoret i Vivalla.

Vi vill skapa innovativa lösningar för att stärka föräldraskap och tidigt identifiera behov av individuellt stöd. Bland annat kommer Socialkontoret i Vivalla att stödja barn och ungdomars måluppfyllelse i skolan, och erbjuda föräldrar och familjer lättillgängligt stöd i sitt föräldraskap, säger Eva Eriksson (S), ordförande för Socialnämnd väster.

– Det här är en viktig satsning för att komma närmre våra medborgare. Att vi ska kunna ge stöd där det behövs, när det behövs. En viktig del i det hela är också ett lokalt samarbete med skola och anda etablerade verksamheter i Vivalla, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd med ansvar för social välfärd.

Socialkontoret kommer att finnas i Skaldevillan i Vivalla. Lokalerna håller just nu på att byggas om för att passa verksamheten och beräknas att vara klara för inflytt i oktober.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login