Lokalt | Liberalerna i Örebro Län avvisar tanken på nya storregioner

By on 7 september, 2016

Socialdemokraterna sviker Örebro län, Universitetssjukhuset och Örebro Universitet. Storregionerna svarar på frågor ingen ställer.

Det är uppenbart att frågan om nya storregioner är styrd från regeringen. En ny regionbildning ska göra så att regeringen verkar handlingskraftig. Men det är en handlingskraft som borde läggas på andra åtgärder, säger Anna Ågerfalk, oppositionsråd i regionen inför regionstyrelsens sammanträde den 13 september. 

Den huvudsakliga frågan en regionalisering borde svara på är: Ger det bättre vård? Bättre kollektivtrafik? Bättre tillväxt? Där saknas svar, och bristerna i riskanalysen är stora.

Först och främst gäller det vårdens kvalitet. Redan nu ser vi hur politiker och tjänstemän lägger tusentals timmar på att diskutera regioner, medan vården blöder. Engagemanget läggs på organisationsutredningar istället för på bättre villkor för sjuksköterskor, bättre vårdcentraler och bättre vård för äldre. Att slå ihop regioner kommer också att ta tid, engagemang och kosta.

Det är uppenbart att demokratin kommer att ta allvarlig skada. En medborgare i Hällefors kanske får sin närmaste förtroendevalda i sitt parti från Oxelösund. En boende i Älvdalen kanske måste åka till Örebro för att träffa sin. Det är tydligt att avståndet mellan de som beslutar, och de som påverkas av besluten, blir orimligt långt. 

Dessutom minskar möjligheterna att granska politiker och tjänstemän. Det finns ingen media som har ett sådant regionansvar. När en vårdcentral i Hallsberg krisar, kanske det ansvariga regionrådet finns i Uppsala. Var finns resurserna för en sådan granskning?

Det är uppenbart att socialdemokraterna i Örebro län sviker Örebroregionen. Risken att Akademiska sjukhuset tar över USÖ är uppenbar. Lika illa kan det gå med Örebro Universitet, om Uppsala Universitet blir centrum för storregionens forskning. Och den regionala kollektivtrafiken, som för Örebroregionens del handlar om effektiva transporter mellan Stockholm över Örebro mot Oslo, kommer att gå över nya regionmurar.

Kanske är det så att socialdemokraterna inser att de inte längre klarar av att styra Region Örebro län. Med en krisande verksamhet och en skakande ekonomi kan det vara skönt att lämna över till någon annan, och låtsas som om det handlar om ett beslut som tas av riksdagen. Men det vore bättre att låta väljarna avgöra. Om det ska fattas beslut om en storregion, borde människor få rösta om de tycker det är bra att försvaga ekonomin, försämra demokratin och förflytta vård och forskning, avslutar Anna Ågerfalk.

Politik | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login