Lokalt – Liberalerna kräver Stoppa storregionerna

Av på 13 oktober, 2016
Anna Ågerfalk - Liberalerna

De föreslagna storregionerna minskar medborgarnas insyn och möjligheter till kontakt med ansvariga politiker. Urholkningen av demokratin sker utan att några andra vinster finns.

Liberalerna i Sverige har nu satt ner foten vad gäller storregionerna. I ett brett samråd över hela landet visar det sig att det saknas stöd för regeringens förslag. Det är bra att det nu finns en nationellt tydlig opposition från Liberalerna mot detta regeringsförslag, säger Anna Ågerfalk, regionråd i opposition för Liberalerna i Örebro län. 

Det Liberalernas medlemmar är tydligast med är den bristande analysen av vad storregionerna får för demokratiska följder. Mest märks det kanske i den föreslagna regionen Stornorrland, som omfattar långt över halva Sveriges yta. Där kommer kontakter med ansvariga politiker och tjänstemän att vara omöjliga för de flesta.

Men även i den föreslagna Svealandsregionen kommer avståndet till ansvariga politiker och tjänstemän att öka. Allt talar för att den reella makten kommer att hamna i Uppsala. Hur ska boende i Kopparberg, Hällefors eller Askersund kunna ha kontakt med sina politiker då?

Representationen minskar också katastrofalt. Idag kanske ett mindre parti har 20 – 30 fullmäktigeledamöter i de fem landsting/småregioner som ska slås ihop. I ett nytt regionparlament blir det kanske fem, sex ledamöter. Vissa gamla län kommer sannolikt inte att vara representerade av alla partier. Hur ska det fungera demokratiskt? 

Om det fanns tydliga vinster med större regioner kanske den demokratiska förlusten hade kunnat motiveras. Men det finns inga redovisade vinster alls. Fem svaga län blir inte starkare bara för att de slås ihop. Vägen fram till hopslagningen kommer dessutom att kantas av ett enormt internt organisationsarbete som drar resurser från jobbet med att skapa bättre vård och effektivare kollektivtrafik.

För mig som alltid hävdar att sjukvården är det centrala för region Örebro län, finns det inget som talar för att patienterna kommer att få det bättre i den nya storregionen. Den högspecialiserade vården behöver ett nationellt perspektiv, men då är det staten och inte nya storregioner, som måste ta ansvaret. För patienternas skull.

Allt mer tala för att storregionfrågan mest handlar om att regionpolitiker inte klarar av sitt regionala uppdrag. I en ny storregion läggs ansvaret över i en ny organisation, till nya politiker, och besluten kommer att fattas långt borta från medborgarna.

Den demokratisynen ställer inte vi som Liberaler upp på, avslutar Anna Ågerfalk.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in