Lokalt | Liberalerna kritiska till försämringar vården

By on 14 april, 2016

Liberalerna ställer sig inte bakom det sparpaket som Socialdemokraterna i Region Örebro nu beslutar om och som kraftigt riskerar försämra vården i regionen. – Vi kan inte gå med på beslut som ytterligare försämrar vården i länet. Vi har under många år lagt andra förslag och försökt få Socialdemokraterna att förstå att deras politik kommer leda till den kris regionen nu befinner sig i säger Anna Ågerfalk (L) oppositionsråd för Liberalerna.

I det sparpaket på 192 mnkr som nu presenteras av regionens vänsterstyre finns stora nedskärningar inom akutvården, försämringar på vårdcentraler, färre vårdplatser, mindre kompetensutveckling för sjuksköterskor och mindre röntgen. Detta är bara några i en lång lista av försämringar av vården som nu genomförs som en följd av den vänsterbudget som styr Region Örebro län. Jouren vid akuten i Lindesberg är räddad för stunden, men de tydliga besluten för framtiden saknas. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har totalt misslyckats med sin ledning av regionens vårdorganisation. Det saknas strategier, det saknas struktur och det saknas politiska prioriteringar som skulle ge invånare en bättre vård i regionen, säger Anna Ågerfalk.

Liberalerna har lagt ett eget budgetförslag, tillsammans med övriga partier i Alliansen i Regionen och Liberalerna har därutöver en tydlig agenda för hur regionen bör ledas och styras för invånarna ska erbjudas en så bra vård som möjligt. Istället för att ta ansvar för strategiska beslut lägger man sig i detaljer och gör det omöjligt för för vårdens medarbetare att arbeta med den ständiga utveckling och förnyelse som den behöver.  Det ska vara tydligt vem som har ansvar för den politik som förs och vem som har ansvar att genomföra den, fortsätter Anna Ågerfalk. 

Vi kan inte låta ideologiska övertygelser besluta vilken vård som finns att tillgå i länet. För att gå ifrån den vänsterpolitik som nu präglar vården i Örebro län krävs ett nytt politiskt styre med kunskap, idéer och evidensbaserade lösningar. Det är tydligt att Socialdemokraterna saknar en långsiktig politisk vilja och förmåga att göra något åt den vårdkris vi återigen drabbats av, avslutar Anna Ågerfalk (L)

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login