Lokalt | Licensjakt på varg 2016

By on 11 november, 2015

Länsstyrelsen Dalarna har i dag fattat beslut om licensjakt på varg i Dalarnas län 2016.

Beslutet innebär att jakten sker inom Lövsjö-reviret. Totalt får högst åtta vargar fällas. Visar det sig att det finns färre individer inom det angivna reviret gäller det faktiska antalet. Jaktstart är 2 januari 2016 och jakten får hålla på som längst till och med 15 januari.

Licensjakten i mellersta förvaltningsområdet omfattar totalt 46 individer. Länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt.

De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:
Värmland – 20 vargar (länsegna revir)
Örebro/Värmland – 6 vargar (gemensamma reviret Loka, jakt administreras av Länsstyrelsen Örebro)
Dalarna – 8 vargar
Gävleborg – 6 vargar
Västmanland – 6 vargar

Fakta
Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till vissa länsstyrelser i enlighet med att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad.
De länsstyrelser som berörs av vargstammen samverkar om besluten om licensjakt så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammen negativt.
Besluten och överenskommelserna om lämpligt jaktuttag är tagna i bred förankring inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Lokalt
Örebronyheten

You must be logged in to post a comment Login