Lokalt | Majoriteten föreslår öppenhet kring budgetförslagen

By on 14 oktober, 2015

Under oktober och november ska Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för år 2016 fastställas, först av regionstyrelsen och slutligt av regionfullmäktige.
Det är första gången budgetarbetet sker i den nya organisationen, och den styrande majoritetens förslag till oppositionen är att man får tillgång till varandras dokument innan beslut om budgeten tas.

Öppenhet och lyhördhet
Vi i majoriteten strävar efter öppenhet och vi är lyhörda för alla goda förslag för att få en så stark budget som möjligt, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S). I och med att också oppositionen har önskat ökad delaktighet i processen går vi dem nu till mötes genom att erbjuda att vi tar del av varandras budgetförslag innan beslut tas i regionstyrelsen.

– Det är bra om alla goda krafter samverkar så långt det går för att vi ska kunna nå ett optimalt resultat vad gäller inriktning och insatser, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Process för genomgång av förslag
Därför föreslår vi nu en process där majoritet och opposition kan gå igenom varandras budgetförslag och se om det finns möjlighet till gemensamma överenskommelser, säger Catrin Steen (Mp).

– Det är viktigt att det finns en öppen process, där allas åsikter kan göras hörda, säger Jihad Menhem (V).

Utökad tid för genomgång
För att man ska ha utökad tid för genomgång föreslår majoriteten att budgetförslagen gås igenom på regionstyrelsen den 20 oktober och att man håller ett extra regionstyrelsemöte den 27 oktober, där beslut om verksamhetsplan med budget för 2016 tas. Ärendet går sedan vidare till regionfullmäktige för slutligt beslut den 16-17 november, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login