Lokalt | Miljöpris för kraftigt minskade gasutsläpp inom sjukvården

By on 27 april, 2016

Anestesi- och intensivvårdskliniken, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, får Region Örebro läns miljöpris för 2016. Priset delades ut i dag den 27 april på Universitetssjukhuset Örebro.

Varje år delar Region Örebro län ut ett miljöpris för att uppmärksamma särskilt berömvärda insatser som förbättrar miljön. Priset för år 2016 delade ut av Catrin Steen, Regionråd (MP) på Miljödagen. Prissumman är 50 000 kr, och ska användas i verksamheten för en miljöaktivitet eller utbildning.

Anestesi- och intensivvårdskliniken får priset för ett framgångsrikt miljöarbete, och motiveringen lyder:
”Kliniken har på ett föredömligt sätt gått igenom och förändrat sina arbetsmetoder till ett mer hållbart tänk, med följd att mängden utsläpp av klimatpåverkande gaser kraftigt har reducerats. Detta har samtidigt lett till minskade kostnader för inköp av anestesigaser.Klinikens arbete är ett mycket gott exempel på hur förändrade arbetssätt kan generera positiva effekter även ur miljö- och klimatperspektiv.”

Fakta om klinikens arbete:
Vid inhalationsanestesi släpps överskottet av anestesigas ut i atmosfären via ventilationen, och bidrar på så sätt till klimatförändringar. Jämfört med koldioxid, så har anestesigaser en väldigt mycket större påverkan på klimatet. Kliniken började redan under 2011 ett arbete för att effektivisera användningen av vissa anestesigaser. Genom förändrade arbetssätt, så har verksamheten mellan åren 2011-2015 mer än halverat hälso- och sjukvårdens utsläpp och därmed även kraftigt minskat klimatpåverkan från anestesigaserna desflurane och sevofluran. Det nya arbetssättet har även inneburit en kraftig minskning av användningen av lustgas. Effektiviseringen har också inneburit att kostnaderna för inköp av dessa anestesigaser har minskat.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Bild: Kristian Thörn, Stina Gärdevågoch Anders Nydahl mottar priset. Foto Kristin Lundström/Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login