Lokalt | Mobila insatser efter påtryckningar från Liberalerna

By on 15 september, 2016

Tidigare i år avslog Region Örebro Liberalernas förslag om att inför psykiatriambulanser i länet för att bl.a. minska antalet självmord. Nu ändrar sig regionstyrelsen och ger projektet 2,5 miljoner.

Detta är mycket positivt för invånarna i Örebro län, vi har kämpat för detta för att människor med psykisk ohälsa ska få rätt typ av vård direkt, säger Anna Ågerfalk, oppositionsråd i Region Örebro län. 

Under Regionstyrelsens sammanträde idag beslutades det att 2,5 miljoner kronor ska avsättas för mobila insatser med psykiatriutbildade sjuksköterskor. Syftet är att förhindra självmord. Dagens beslut stämmer till stora delar överens om det förslag Liberalerna tidigare fått avslag på.                   

Vi ser detta som ett steg i rätt riktning, det är däremot beklagligt att Socialdemokraterna per automatik väljer att säga nej till bra förslag från andra partier. Det vore rimligare att enas kring bra förslag istället för att säga nej för att kort därefter lämna in ett i stort sett likadant förslag, avslutar Anna Ågerfalk (L).

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login