Lokalt | Mottagande av barn och unga som flytt till Sverige är temat

By on 27 januari, 2016

Mottagande av barn och unga som flytt till Sverige är temat för psykiatrins första öppna föreläsning 2016.

Psykiatrin i Region Örebro län arrangerar tillsammans med (H)järnkoll och NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) ett antal öppna föreläsningar per år. Syftet med föreläsningarna är att bidra till en ökad kunskap om psykiska problem kopplat till hur vården och patient-/brukarföreningar jobbar med behandling och stöd.

I år startar vi med en extrainsatt föreläsning på temat ”Barn och ungdomar i migrationsprocessen”.

Syftet med föreläsningen är att ge personer som möter barn och unga som flytt till Sverige en ökad kunskap om vilka faktorer som har stor betydelse för och påverkan på dessa barn och unga. Föreläsningen har fokus på grundläggande behov, tecken på migrationsstress, metoder för stöd samt vikten av det egna förhållningssättet.

Vårens föreläsningar
• Barn och ungdomar i migrationsprocessen, 27 januari
• Missbruk, 25 februari
• Depression och internetbaserad depressionsbehandling, 21 april


Höstens föreläsningar
• Bipolär sjukdom
• Psykoser
• Personlighetsstörningar

De öppna föreläsningarna för allmänheten hålls i Wilandersalen på Universitetssjukhuset (USÖ), M-huset, Örebro. Tid: 18.00-19.30. Fri entré.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login