Lokalt | Ny hyra för 7715 lägenheter i Örebro

By on 28 januari, 2016

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har enats i årets hyresförhandling i Örebro. Förhandlingen har resulterat i en hyreshöjning på 0,85 % och berör 7715 lägenheter. Hyresgästföreningens förhandlare är nöjd med förhandlingen som de anser ligger i linje med tidigare förhandlingar i Örebro.

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har enats om en hyreshöjning för 7715 st lägenheter i Örebro. Initialt krävde Fastighetsägarna en hyreshöjning på 2,2 % men efter förhandlingen kunde båda parterna enas om en snitt hyreshöjning på 0,85 %. Överenskommelsen innebär att vissa lägenheter får en lite högre höjning och andra kommer få en lägre höjning än snittet. Hyresgästföreningens förhandlare är nöjd med resultatet som de tycker återspeglar det läge som fastighetsbolagen befinner sig i.

Vi är nöjda med förhandlingsresultatet som ligger i linje med tidigare uppgörelser i Örebro. Det råder goda förutsättningar för Sveriges fastighetsägare och det ska hyresgästerna få ta del av. Det här har vi framfört under förhandlingarna och vi upplever att vi har fått gehör för det, säger Marcus Johansson Förhandlare Hyresgästföreningen region Mitt.

Trots att de båda parterna stod långt ifrån varandra till en början har de lyckats enas på nivåer som de båda är nöjda med. Från Hyresgästföreningen sida tycker man att det här är ett bevis på att förhandlingarna fungerar bra och tar till vara på båda parters intressen.

Trots att vi stod ganska långt ifrån varandra till en början så har förhandlingarna hållit en god ton och rullat på bra. Jag tycker det här är ett bevis på att förhandlingarna fungerar väldigt bra och är bra för hyresgästerna. Även i de fall vi som förhandlar står långt ifrån varandra lyckas vi komma överens på nivåer som båda parter är nöjda med, säger Marcus Johansson.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login