Lokalt | Ny risk- och sårbarhetsanalys och uppdaterad krisplan

By on 17 februari, 2016

Kommunfullmäktige har antagit en ny risk- och sårbarhetsanalys och en uppdaterad krisplan för Örebro kommun.

Alla Sveriges kommuner ska enligt lag göra en risk- och sårbarhetsanalys. Den ska ge en bild av vad som skulle kunna drabba kommunen och finnas att utgå ifrån för förebyggande åtgärder när det är möjligt, och i andra fall höja beredskapen och förmågan att hantera en händelse.

Risk- och sårbarhetsanalysen uppdateras varje år, medan själva analysen görs efter varje val, alltså vart fjärde år.

Sedan förra analysen 2011 har till exempel samhällets syn på skogsbränder ändrats ganska mycket. På liknande sätt bidrog tsunamin 2004 till att ändra bilden av vad som kan drabba en kommuns invånare. Det är naturligt att perspektiven förändras, risker är inte konstanta, säger Mats Brantsberg, kommunens säkerhetschef.

Alla Sveriges kommuner ska också enligt lag ha en plan för hur man hanterar kriser och extraordinära händelser. Krisplanen ska revideras minst en gång varje mandatperiod. I Örebro har vi reviderat den oftare, ungefär vartannat år, för att få med nya erfarenheter och lärdomar. I den nya versionen har vi gjort tydligare hur vi ska arbeta vid olika typer av händelser. Skogsbranden i Västmanland 2014 och det förorenade vattnet i Svampen var två händelser 2014 som kommunen kunde dra lärdom av.

De händelserna gjorde att vi fick erfarenheter från två väldigt aktuella men väldigt olika händelser. Resultatet blev bland annat att vi nu förtydligat flexibiliteten kring krisledningsorganisationen och hur den kan anpassas beroende på vilken typ av händelse som är aktuell, säger Mats Brantsberg.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login