Lokalt – Nya handledsproteser ger bättre rörlighet

By on 5 oktober, 2016

Nu är forskare Marcus Sagerfors vid Region Örebro län färdig med sin avhandling där han har studerat olika typer av handledsproteser. En helt ny protesdesign har tagits fram på handkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Vi har studerat den nya protesdesignen biomekaniskt tillsammans med våra kollegor vid Mayokliniken i USA. Protesen ger en rörlighet som en vanlig handled gällande nästan alla rörelseriktningar. Handledsprotesen har utvecklats av handkirurgiska kliniken tillsammans med ett amerikanskt medicintekniskt företag, säger Marcus Sagerfors, specialistläkare vid handkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro Universitet.

Den nya protesdesignen har studerats i en pilotstudie där designen och instrumentationen ytterligare förbättrats. Pilotstudien visar att protesen ger en god smärtlindring, rörlighet och patientupplevd funktion. Andra fördelar med protesen är att den är modulär vilket innebär att det vid behov senare går att byta ut en ledkomponent utan att behöva sätta om protesen.

Det är en fördel för patienten att det går att byta ut bara ledkomponenten utan att behöva göra en ny fixation av proteskomponenten.

Protesen är gjord av metall och uppbyggd av utbytbara komponenter som klickas fast i varandra.

Operation med stor patientnöjdhet
Många av våra patienter har reumatiska sjukdomar eller artros vilket innebär broskförslitningar. Handledsproteser är generellt en bra operation som ger god patientnöjdhet. Vår forskning visar att resultaten förbättras hela tiden.

Förbättrade resultat kan också innebära att fler patienter kan bedömas lämpliga för denna typ av behandling. Det andra operativa behandlingsalternativet till handledsprotes är steloperation av handleden vilket också ger en god smärtlindring men till priset av en stel handled.

De patienter som haft möjlighet att jämföra, det vill säga är opererade med en protes i ena handleden och steloperation av den andra, brukar generellt föredra handleden med protes.

Marcus Sagerfors forskning visar att protesdesign kan påverka patientnöjdhet efter operation med handledsprotes och att det finns betydande skillnad i protesöverlevnad mellan olika protestyper. Biomekaniska studier av den nya protesen visar att den ger en rörlighet som en normal handled i nästan alla rörelseriktningar. En pilotstudie på den nya protesen visar att den ger en god patientupplevd funktion liksom minskad smärta.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login