Lokalt | Nytt sätt att jobba med hälsa hos döva och hörselskadade ungdomar

Av på 11 september, 2015

Inför hösten tar Region Örebro län ett nytt grepp för att arbeta med hälsa bland döva och hörselskadade ungdomar. Var tredje år genomförs undersökningen ”Liv & hälsa ung” bland skolungdomar i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län. Nu ska resultaten från eleverna på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RG D/H) bearbetas tillsammans med eleverna med hjälp av en nyproducerad film.

Filmen, som är cirka 20 minuter lång, visar resultat från olika hälsoområden som till exempel hälsa, levnadsvanor, skola, trygghet och framtid samt alkohol, narkotika och tobak. Resultaten varvas med reflektioner från både experter och elever. Filmen avslutas med ett antal diskussionsfrågor som kan användas för att få igång en diskussion kring resultaten i klassrummet. Förhoppningen är att diskussionen ska leda till olika förslag på utvecklingsinsatser på skolan inom området hälsa. Klassdiskussionen kan även lyftas vidare till skolnivå, där till exempel elevrådet kan vara ett användbart forum.

Filmen sprids till de berörda skolorna under höstterminen med hjälp av de kontaktpersoner som sedan tidigare varit kopplade till undersökningen. Filmen finns även tillgänglig att titta via nätet så att alla kan titta på den.

Kontaktpersonerna har uttryckt att det känns väldigt aktuellt att arbeta på det här sättet och de kommer även att visa filmen för sin personal på elevboendena samt för elevernas föräldrar, säger Fredric Welander, utredningssekreterare på Region Örebro län.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in