Lokalt | Ökad försäljning av begagnade bilar

By on 12 augusti, 2016

Försäljningen av begagnade bilar fortsatte öka och slå nya rekord under andra kvartalet 2016. Ökningen var 2,9 procent jämfört med samma tid 2015. Största ökningen skedde i Jönköpings län. Det visar ny statistik från bilvärderingsföretaget KVD Bilpriser.

Totalt bytte 312 131 begagnade bilar ägare under andra kvartalet 2016 vilket var 8936 fler än vid samma tid förra året. Under hela första halvåret såldes 576 394 begagnade bilar i Sverige, en ökning med 2,2 procent jämfört med 2015. Det är den högsta försäljningssiffran någonsin för ett första halvår.

-Bilmarknaden för begagnade bilar går fortsatt starkt med nya rekord i antalet sålda bilar. Vi har sett en stark positiv trend de senaste fyra åren med stadig tillväxt. Låga räntor, befolkningstillväxt och flera år av stigande nybilsförsäljning gör att vi även framöver kommer att se en stark efterfrågan och ett ökat utbud av bilar på marknaden, kommenterar Jonas Björkman, vd på KVD Bilpriser.

Största ökningen under andra kvartalet 2016 skedde i Jönköpings län (+ 7,3 procent) följt av Bleking och Västerbotten (+ 6,7 procent) samt Halland (+ 6,0 procent). I Gävleborg och i Norrbotten minskade försäljningen något (- 0,7 respektive – 0,6 procent). Västra Götalands län stod för det största totala antalet försäljningar med 53 415 bilar.

Län Antal sålda bilar Q2 2016   Procentuell förändring Q1-Q2 2016
Jönköping 13607   7,3 %
Blekinge 4625   6,7 %
Västerbotten 8719   6,7 %
Halland 10127   6,0 %
Kronoberg 6849   5,4 %
Södermanland 10531   5,1 %
Västmanland 9369   4,1 %
Gotland 1947   4,0 %
Örebro 11495   3,5 %
Stockholm 51921   2,7 %
Västra Götaland 53415   2,7 %
Östergötland 14531   2,7 %
Jämtland 4987   2,6 %
Uppsala 11564   2,3 %
Västernorrland 9465   2,3 %
Skåne 39787   2,0 %
Dalarna 10983   1,8 %
Värmland 10724   1,3 %
Kalmar 8287   1,1 %
Norrbotten 9091   – 0,6 %
Gävleborg 9949   -0,7 %
Övrigt/otydlig data 158   0 %

Källa: KVD Bilpriser

Försäljningen av vita bilar ökar
Svart är den färg som flest bilar hade som såldes under kvartalet. På en andra plats kom vita bilar som sedan förra kvartalet passerade röda bilar i antal. På en fjärde plats kom gråa bilar medan lila bilar kom sist.

– För ett antal år sedan ville ingen ha vita bilar men de har blivit allt mer populära. Vita bilar är idag efter svarta den vanligaste färgen bland begagnade bilar som säljs i Sverige, kommenterar Jonas Björkman.

Om sammanställningen
KVD Bilprisers statistik över begagnade bilköp i Sverige är preliminär och hämtas från statistikföretaget Vrooms sammanställning från Bilregistret transaktionsdata. Sammanställningen görs vanligtvis en månad efter kvartalets slut för att få med samtliga bilköp, även de köp där ägarskiftet skett via det gula registreringsbeviset (Månadsstatistiken räknas upp med cirka 5000 registreringar efter kalendermånadens slut).

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login