Lokalt | Öppna rektorsutbildningen för andra än redan anställda rektorer

Av på 21 november, 2015

Folkpartiet vill efter ett beslut i helgen att rektorsutbildningen görs tillgänglig även för de som inte redan är anställda som rektorer.

Att öppna upp rektorsutbildningen är ett viktigt steg för att fler ska utbilda sig till skolledare, säger Christina Örnebjär, riksdagsledamot från Örebro län, som ligger bakom förslaget.

Tidigare räckte det att en person hade ”viss pedagogisk insikt” för att anses lämplig som rektor. Folkpartiet och Alliansregeringen införde en mycket välkommen utbildning för rektorer och idag är utbildningen obligatorisk för rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010.

Nackdelen med upplägget på rektorsutbildningen är att den nytillträdde rektorn förutom att vara en god pedagogisk ledare på sin nya arbetsplats också ska läsa ett treårigt program på högskolenivå som tar ungefär en dag i veckan. Både lärare och rektorer vittnar om problemen detta för med sig i form av en splittrad ledare som inte kan befinna sig på flera platser samtidigt. Många rektorer ansvarar dessutom för mer än en skola.

Idag krävs att du har en anställning för att få gå rektorsutbildningen. Som lärare eller förskollärare finns få karriärmöjligheter.

Att öppna upp rektorsutbildningen även för de som idag inte har anställning som rektor skulle ge fler möjlighet att få en insikt i vad det innebär att vara rektor. Detta kan förhoppningsvis också leda till att fler stannar kvar i yrket när de väl börjat. Samtidigt utökas rekryteringsbasen, säger Örnebjär.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

 

-Att vara rektor är ett av Sveriges tuffaste jobb – jag är glad att vi fortsätter vara Sveriges tuffaste skolparti och vill göra det möjligt för fler att läsa till skolledare avslutar Christina Örnebjär (FP)

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in