Lokalt | Örebro Fredskonferens 2016 äger rum i oktober

By on 16 juni, 2016

Örebro Fredskonferens 2016 äger rum den 21 oktober i Conventum Kongresshall!

Örebro Fredskonferens arrangerades första gången år 2014. Då sattes fokus på Panzi-sjukhuset i Demokratiska Republiken Kongo och dess chef dr Denis Mukwege, som sedan många år med ihärdighet kämpar för kvinnors rätt till hälsa och andra mänskliga rättigheter.

Rotaryklubbarna i Örebro planerar nu för Örebro Fredskonferens 2016 med mänskliga rättigheter i teori och praktik i centrum. Konferensen genomförs med stöd av Örebro kommun och Adolf Lindgrens Stiftelse och flera andra lokala och nationella aktörer. Konferensen vill uppmärksamma internationella exempel som kan ge inspiration för dem som arbetar med mänskliga rättigheter.

Målgrupp
Till den primära målgruppen hör personer som på det lokala eller regionala planet arbetar ideellt eller yrkesmässigt med frågor som rör mänskliga rättigheter. Konferensen har ett särskilt fokus på elever i gymnasie- och folkhögskolor samt studenter vid Örebro Universitet.

Medverkande
Konferensen inleds genom att Elisabeth Abiri, som varit ordförande för svenska delegationen för mänskliga rättigheter ger en introduktion till mänskliga rättigheter. Från organisationen ”Kvinna till Kvinna” deltar dess generalsekreterare Lena Ag, som kommer att tala om kvinnors roll i fredsprocesser.

Ett centralafrikanskt perspektiv kommer att anläggas av Anders Kompass, årets FN-svensk och känd för sin rakryggade hållning till FN-personals MR-brott i Centralafrikanska republiken. Det centralafrikanska perspektivet kommer också att speglas genom medverkan av Denis Mukwege via länk samt förre ambassadören Sten Rylander, som varit stationerad i flera afrikanska länder och som också skrivit flera böcker om sina erfarenheter.

Thomas Hammarberg, tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet kommer att tala om situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet och Syrien med särskild inriktning på minoriteternas ställning. Från staden Kobane i Syrien kommer en delegation anförd av staden Kobanes borgmästare Mustapha Abdi.

Program/namn är fortfarande preliminära och kan komma att ändras efterhand.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login