Lokalt – Örebro kommun ska bli mer giftfritt

Av på 7 december, 2016

Den 6 december fattade Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslut om “Strategi för giftfritt Örebro”, “Handlingsplan för giftfria barnverksamheter” och “Strategi för miljöanpassat byggande”.

Det övergripande målet för kommunkoncernen är att exponeringen av farliga ämnen ska vara lägre än i övriga samhället för de flickor och pojkar respektive kvinnor och män som vistas i lokaler ägda av kommunkoncernen eller tar del av kommunens tjänster.

Strategierna och handlingsplanen har avgränsas till det som vi har rådighet över i Örebro kommun, men omfattning kan ökas vid senare revideringar – det här är viktiga frågor som vi behöver vara drivande i, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor.

Strategin för giftfritt Örebro har tre målområden; giftfri upphandling, giftfria barnverksamheter, samt kemiska produkter.

Genom upphandling och inköp kan vi minska exponering för exempelvis leksaker, IT produkter och kemiska produkter. I upphandlingar kan vi välja mer förnybara material och ställa krav på farliga ämnen som inte får förekomma, säger Frank Tholfsson, miljöstrateg på Kommunstyrelseförvaltningen.

De kommunala verksamheterna kommer under 2017 att inventera, målet är att antalet kemiska produkter i kommunkoncernen 2023 ska ha minskat till 75 procent av antalet vid inventeringen.

Barn ska inte utsättas för farliga ämnen
Handlingsplanen för giftfria barnverksamheter anger åtgärder där en del är obligatoriska och andra valbara. Förutom att minska barnens exponering för gifter är syftet med handlingsplanen att höja medarbetarnas medvetenhet och kunskap i de här frågorna.

Kommunstyrelsen avsätter 1,5 miljon kronor under 2017 för mer kostsamma åtgärder, till exempel utbyte av vilmadrasser och leksaker.

Strategi för miljöanpassat byggande
Byggsektorn står för en stor del av Sveriges totala miljöpåverkan därför finns en separat strategi där kommunens fastighetsbolag ansvarar för att målen uppfylls.

Övergripande mål är att byggnader som uppförs av Örebro kommunkoncern ska ha lägre miljöpåverkan än vad som krävs av aktuell lagstiftning, ha långsiktiga perspektiv i säkerhetsfrågor och ekonomiska kalkyler, samt bidra till positiva upplevelser och livsbetingelser i närområdet.

Läs mer om kommunens klimat- och miljöarbete på orebro.se

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in