Lokalt – Örebro kommun vill veta vad du tycker

By on 19 september, 2016

Den 19 september får 1 200 örebroare i åldern 18–84 år SCB:s stora medborgarundersökning hem i brevlådan. Alla som får undersökningen utgör ett ”Örebro i miniatyr”, därför är det angeläget att så många som möjligt deltar.

Örebro kommun uppmanar alla att ta sig tid att besvara frågorna som blir ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av Örebro kommun.

För er som inte deltar i undersökningen: Passa på att skicka in synpunkter till kommunen via kommunens webbplats eller genom att kontakta Servicecenter.

Viktig kunskap för utvecklingsarbete
Vad tycker man om Örebro kommun som plats att bo och leva på? Hur bedömer örebroarna skolan, infrastrukturen, äldreomsorgen och kommunikationerna? Hur ser man på inflytandet i kommunen och vad tycker man om miljö- och klimatarbetet? Det är sådant Örebro kommun vill veta.

– Vi jobbar ständigt med att förbättra och göra vardagen enklare för dem som bor och verkar i Örebro och det är också viktigt att vi är en attraktiv plats dit fler vill flytta och företag vill etablera sig. Medborgarundersökningen är ett viktigt underlag för det arbetet, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Återkommande undersökning
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Örebro kommuns resultat vid de senaste undersökningarna visar att Örebro på de flesta punkter ligger strax över medelvärdet jämfört med övriga kommuner som deltagit i undersökningen.

En sammanställning av Örebro kommuns resultat vid senaste undersökningen hittar ni här>>

Här finns kommunernas tidigare resultat finns här>>

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login